Předlice, 2012, zrcadla a digitální tisk, 192 x 280 cm (společně s Michalem Slejškou) / Predlice, 2012, mirrors and digital print, 192 x 280 cm (together with Michal Slejška)