Hlubina, 2011, digitální tisky, 20 x 20 cm - 164 x 164 cm (Pobřeží, Ponor, Ohlédnutí, Paprsky, Stíny ryb I., II., Vrak, Útes, Hlubinné krajiny, Cesta k ohni, Sopka, Brána, Nový svět, Bytosti) společný projekt s Michalem Slejškou / The Deep, 2011, digital prints, 15 x 20 cm - 200 x 220 cm (The Coast, The Draught, Looking Back, Rays, Shadows of Fishes I., II., The Wrwckage, The Reef, Undersea Landscapes, The Way to Fire, The Volcano, The Gate, New World, Beings) together with Michal Slejška