Fáze I.- III., 2002, sádra, akryl, 80 x 80 x 6 cm / Phases I.- III., 2002, plaster, acrylic, 80 x 80 x 6 cm